Reference

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपायहरू

समस्या आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन न…

प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू

प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरुको संग्रह प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) को प्रतिवेदन, २००९  नेपालको जिल्ला प्रशासन प…

विकास प्रशासन

विकास प्रशासन भनेको के हो ? विकास प्रशासन को परिभाषा दिदै यस्का चुनौती हरु उल्लेख गर्नुहोस्। विकास प्रशासन सार्वंजनिक प्रशास…

प्रशासनिक संघीयताको बाटो

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको सात वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । नेपालका सन्दर्भमा नवीन अभ्यासका रूपमा रहेको संघीय प्रण…

नेपालमा योजना तर्जुमामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

योजना तर्जुमा अवधारणा सन् १९२८ मा पूर्व सोभियत संघले सर्वप्रथम योजनाको सुरुवात गरेको मानिन्छ। स्मरण रहोस् उक्त योजनाको नाम ‘…

Load More
That is All