Nayapatrika

प्रशासन सुधार

प्रशासन सुधार भनेको के हो ? नेपालले प्रशासन सुधारका लागि प्रशासन सुधार आयोगमार्फत गरेका प्रयासहरूको तालिकीकरण गर्दै संघीय शा…

राजनीतिक तटस्थता

प्रश्नः राजनीतिक तटस्थताको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्न…

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग

प्रश्नः सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै कोषको सञ्चालनमा सदाचार र नैतिकताको महत्वबारे प्रस्ट पार्नुहोस् ।  सार…

सामाजिक संरक्षणको अवधारणा

प्रश्नः सामाजिक संरक्षणको अवधारणा र महत्व प्रकाश पार्दै विकाससँगको अन्तरसम्बन्धको छोटो विवेचना प्रस्तुत गर्नुहोस् । ३+४+३ = …

सांस्कृतिक विविधता

प्रश्नः सांस्कृतिक विविधताको अवधारणा, यसको बहुआयामिकता र विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।  सांस्कृतिक वि…

देश विकासमा वैदेशिक लगानीको भूमिका, वैकल्पिक ऊर्जाको महत्व

प्रश्नः वैदेशिक लगानीबारे चर्चा गर्दै देश विकासमा वैदेशिक लगानीको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ? (१०) राष्ट्र निर्माणको आधार  वैद…

साझेदारी विकासको परिचय र विशेषताहरू र यसका मोडलहरू

प्रश्नः साझेदारी विकासको परिचय र विशेषताहरू लेख्दै विकासमा साझेदारीका विभिन्न मोडलहरूको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्…

प्रशासन सुधारको अवधारणा

प्रश्नः प्रशासन सुधारको अवधारणा प्रस्ट पार्नुहोस् र प्रशासन सुधारको विषयवस्तु र अपेक्षित परिणाम छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् । …

श्रम उदारीकरण, राजस्व चुहावट

प्रश्नः श्रम उदारीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?  श्रम उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदा औँल्याउनुहोस् । (१०) श्रम स्वतन्त्रताका लागि…

प्रविधि हस्तान्तरण, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान विश्वबजारमा औचित्य

प्रश्नः प्रविधि हस्तान्तरणबारे चर्चा गर्दै विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान विश्वबजारमा औचित्य प्रस्ट पार्नुहोस् ।   १० स…

सार्वजनिक खरिदको परिचय

प्रश्नः सार्वजनिक खरिदको परिचय दिई सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ का  मुख्य–मुख्य प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस् । (३+७=१०) सार्वजनिक खरि…

सार्वजनिक प्रशासनमा नेतृत्व विकासको फेरिँदो प्रवृत्ति

प्रश्नः सार्वजनिक प्रशासनमा नेतृत्व विकासको फेरिँदो प्रवृत्ति एवं सवालहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सफल नेतृत्व विकासका लागि अ…

प्रश्न र समाधान

१. सापेक्ष शब्दले सकारात्मक र निरपेक्षले नकारात्मक अर्थ बुझाउछ ? सापेक्ष शब्दले स्वतन्त्र रुपले रहेको नभएर अर्कोसंग सम्बद्ध…

Load More
That is All